Chính sách & Quy định chung

Thỏa thuận giữa người sử dụng và Journey of the Senses

Chào mừng bạn đến Journey of the Senses. Website Journey of the Senses ("Trang web") cùng các liên kết được điều hành bởi 178B Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh và được cung cấp cho bạn với điều kiện về sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo trong tài liệu này ("Điều khoản" ). Việc bạn sử dụng trang web thể hiện sự chấp nhận của bạn với những điều khoản đó. Xin vui lòng đọc các điều khoản này một cách cẩn thận, và giữ một bản sao để tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng website

Tham quan Journey of the Senses hoặc gửi email đến Journey of the Senses thiết lập thông tin liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thoả thuận, thông báo, tiết lộ thông tin và truyền thông khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên trang web, đáp ứng yêu cầu về giao tiếp bằng văn bản.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn, và bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác. Bạn thừa nhận rằng Journey of the Senses không chịu trách nhiệm đối với bên thứ ba truy cập vào tài khoản của bạn từ hành vi trộm cắp hoặc biển thủ tài khoản của bạn. Journey of the Senses và cộng sự của mình có quyền từ chối hoặc hủy bỏ dịch vụ, chấm dứt tài khoản, hoặc loại bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung trong quyết định riêng của chúng tôi.

Chuyển nhượng

Bạn không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản, thậm chí với sự can thiệp của pháp luật, mà không có sự đồng ý của Journey of the Senses bằng văn bản. Việc cho tặng hay chuyển nhượng các Điều khoản mà không có sự đồng ý như vậy, sẽ được xem là vô giá trị và không có hiệu lực. Journey of the Senses có quyền tặng cho hoặc chuyển nhượng các điều khoản theo quyết định của mình và không bị hạn chế. Như đã nói ở trên, những điều khoản là cơ sở phát sinh quyền và nghĩa vụ cho người được chuyển nhượng. Journey of the Senses của không thu thập thông tin cá nhân từ những người ở độ tuổi dưới 13 cả trực tuyến hoặc ngoại tuyến,. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng sử dụng Journey of the Senses dưới sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Chính sách bảo mật

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật tại đường link này

Phạm vi dịch vụ

Dịch vụ này áp dụng với những cửa hàng/địa chỉ được nêu tại Chính sách vận chuyển.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba/ dịch vụ của bên thứ ba

Journey of the Senses có thể chứa các liên kết đến các trang web khác ("Các Trang Liên Kết"). Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của Journey of the Senses và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ Trang Liên Kết nào bao gồm tất cả  thay đổi hoặc cập nhật của các trang đó Journey of the Senses cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ là một đề xuất, nên Journey of the Senses không có nghĩa vụ chứng thực các thông tin và cập nhật liên quan đến các trang được liên kết.

Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ từ trang web  journeyofthesenses.com, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Journey of the Senses có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba mà Journey of the Senses có mối quan hệ hợp đồng để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ yêu cầu hoặc chức năng đại diện cho người sử dụng Journey of the Senses và khách hàng.

Không trái pháp luật hoặc bị cấm sử dụng/ sở hữu trí tuệ

Bạn được cấp một giấy phép để truy cập và sử dụng Journey of the Senses theo đúng các điều khoản sử dụng. Là một điều kiện của việc sử dụng các trang web, bạn bảo đảm với Journey of the Senses rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản này.

Tất cả các hình thức gây tổn hại hoặc làm ảnh hưởng đến trang web hoặc cản trở việc sử dụng và quyền lợi của người khác trên trang web đều bị cấm. Bạn không được sử dụng các thành phần hoặc thông tin nào bằng bất cứ cách nào có hoặc không có chủ ý nhằm thực hiện cung cấp thông tin qua trang web. Tất cả nội dung như văn bản, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, cũng như việc biên soạn của chúng hay bất kỳ phần mềm được sử dụng trên các trang web đều là tài sản của Journey of the Senses hoặc các nhà cung cấp và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu.

Bạn không được sửa đổi, xuất bản, nhân bản hay chuyển nhượng, bán các sản phẩm được tạo ra nhờ sao chép toàn bộ hoặc một phần nội dung trên các trang web mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Journey of the Senses . Sản phẩm có sẵn của Journey of the Senses không nhằm mục đích bán lại. Việc bạn sử dụng trang web này không cho phép bạn sử dụng trái phép nội dung được bảo vệ và bắt buộc tuân theo quy định về quyền sở hữu trí tuệ. Bạn sẽ sử dụng nội dung được bảo vệ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, và sẽ không sử dụng nội dung mà không được sự cho phép bằng văn bản của Journey of the Senses và chủ sở hữu quyền tác giả. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu trong bất kỳ nội dung được bảo vệ nào. Chúng tôi sẽ không cấp bất kỳ giấy phép nào đối với tài sản trí tuệ của Journey of the Senses hoặc cấp giấy phép trừ khi được cho phép bởi các Điều khoản này.

Sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc

Trang web có thể chứa những dịch vụ, bảng thông báo, khu vực tán gẫu, nhóm tin, diễn đàn, các trang web cá nhân, lịch, và/ hoặc các phương tiện truyền thông thiết kế cho phép bạn giao lưu với công chúng hoặc một nhóm người (gọi chung, "Dịch vụ Thông tin"), bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ Thông tin chỉ để thông báo, gửi và nhận các thông điệp và những thành phần phù hợp và liên quan đến các Dịch vụ Thông tin cụ thể.
Khi đồng ý sử dụng Dịch vụ Thông tin, bạn sẽ không nói xấu, lạm dụng, quấy rối, đe doạ hoặc xâm phạm đến những quyền lợi hợp pháp (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác; xuất bản, đăng tin, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ, xúc phạm, phỉ báng, vi phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc trái pháp luật các tên, tài liệu hoặc thông tin nào; tải lên các tập tin có chứa phần mềm hoặc các vật liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát những quyền đó hoặc đã nhận được tất cả đồng ý cần thiết; tải lên những file chứa virus, file lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm tương tự hoặc chương trình mà có thể làm hỏng hoạt động của các máy tính khác; quảng cáo hay chào bán hoặc mua bất cứ hàng hoá hoặc dịch vụ cho bất kỳ mục đích kinh doanh, trừ khi Dịch vụ Thông tin đó đặc biệt cho phép những thông điệp đó; thực hiện hoặc chuyển tiếp các cuộc khảo sát, các cuộc thi, chương trình đa cấp hoặc thư dây chuyền; tải về bất kỳ tập tin được đưa lên bởi người sử dụng của Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết, không thể được phân phối hợp pháp theo cách đó; làm sai lệch hoặc xoá thẩm quyền tác giả, thông báo đúng pháp luật hoặc hoặc sở hữu hoặc nhãn về xuất xứ hoặc nguồn gốc của phần mềm hoặc phần khác chứa đựng bên trong một file được tải lên, hạn chế hoặc ngăn cấm bất cứ người nào khác sử dụng những Dịch vụ Thông tin; vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử hoặc hướng dẫn nào khác có thể được áp dụng cho một Dịch vụ Thông tin cụ thể; thu hoạch hoặc thu thập thông tin về những người khác, bao gồm địa chỉ e-mail, mà không cần sự đồng ý của họ; vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành.
Journey of the Senses không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, Journey of the Senses có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và loại bỏ bất cứ thành phần nào tuỳ ý. Journey of the Senses có quyền chấm dứt truy cập của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất cứ lí do gì.
Journey of the Senses có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất cứ thông tin cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định, quá trình hợp pháp hoặc yêu cầu của nhà chức trách, hoặc sửa đổi, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu, toàn bộ hoặc một phần, tuỳ ý Journey of the Senses.
Luôn luôn cẩn thận khi đưa ra bất cứ thông tin cá nhân nào về chính bạn hoặc con cái bạn ở bất cứ Dịch vụ Thông tin nào. Journey of the Senses không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin tìm được ở bất cứ Dịch vụ Thông tin do đó, Journey of the Senses từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến các Dịch vụ Thông tin và bất cứ hành động do sự tham gia của bạn vào bất cứ Dịch vụ Thông tin.
Tài liệu được tải lên Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về chức năng sử dụng, sự sao chép và / hoặc sự phổ biến. Bạn chịu trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó nếu bạn tải lên các tài liệu.
Journey of the Senses không yêu cầu quyền sở hữu của các thành phần bạn cung cấp cho Journey of the Senses (bao gồm cả những phản hồi và góp ý) hoặc nhập vào các  trang web bất kỳ của Journey of the Senses hoặc dịch vụ liên quan của chúng tôi. Tuy nhiên, bằng việc tải lên, nhập các thông tin bạn cho phép các công ty liên kết của chúng tôi được sử dụng những thông tin đó trong mối liên hệ với những hoạt động thương mại Internet bao gồm quyền được: sao lưu, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, mô phỏng, biên tập, dịch và sắp xếp thông tin đó; và phổ biến tên tuổi của bạn gắn liền với tài liệu.
Không có sự bồi hoàn nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin. Journey of the Senses không chịu trách nhiệm đưa lên hoặc sử dụng những thông tin bạn cung cấp và có thể loại bỏ bất cứ thông tin nào vào bất kỳ thời điểm nào.
Bằng việc đưa lên, nhập vào các thông tin bạn bảo đảm là bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến thông tin của bạn như đã nói ở phần này bao gồm mọi quyền cần thiết cho bạn để cung cấp, tải lên, nhập vào những thông tin đó.

Bồi thường

Trong trường hợp phải chịu bồi thường, bạn buộc phải, bảo vệ và chịu tổn hại với Journey of the Senses bao gồm cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và các bên thứ ba, đối với bất kỳ tổn thất (bao gồm phí luật sư hợp lý) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các trang web hoặc dịch vụ hay bất kỳ thông tin được thực hiện bởi bạn, việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản của Quy định này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào liên quan đến bên thứ ba, hoặc vi phạm bất kỳ các điều khoản của  luật áp dụng, Journey of the Senses có quyền kiểm soát các vấn đề liên quan đến việc bồi thường của bạn, trong trường hợp đó bạn sẽ hoàn toàn hợp tác với Journey of the Senses trong việc bảo vệ quyền lợi của mình.

Từ chối trách nhiệm

Các thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ bao gồm hoặc có sẵn thông qua các trang web có thể bị nhầm lẫn do sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy. Thay đổi sẽ được định kỳ thêm vào tài liệu để khắc phục những lỗi sai nhỏ. Journey of the Senses và/ hoặc các nhà cung cấp của nó có thể cải thiện những thay đổi trong các trang web bất cứ lúc nào. Journey of the Senses và / hoặc các nhà cung cấp không đảm bảo về tính phù hợp, độ tin cậy, tính sẵn có, kịp thời và chính xác của các thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh liên quan có trên các trang web cho mục đích nào. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật áp dụng, tất cả các thông tin như vậy, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh có liên quan được cung cấp và  được hiển thị; không có bảo hành hoặc điều kiện của bất cứ loại nào. Journey of the Senses và/ hoặc các nhà cung cấp từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin này, các phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh liên quan, bao gồm tất cả ngụ ý bảo đảm hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật hiện hành, trong bất cứ trường hợp Journey of the Senses và/ hoặc các nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào bao gồm những thiệt hại về sử dụng, dữ liệu hay lợi nhuận, phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách nào kết nối với việc sử dụng hoặc hiệu suất của trang web, với sự chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng các trang web hoặc dịch vụ liên quan, cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ, hoặc cho bất cứ thông tin, phần mềm , sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh có liên quan thu được thông qua các trang web, hoặc phát sinh từ việc sử dụng các trang web, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất, trách nhiệm pháp lý chặt chẽ hay không, ngay cả khi của Journey of the Senses hoặc bất kỳ nhà cung cấp của nó đã được thông báo về khả năng thiệt hại. Bởi vì một số quốc gia / vùng lãnh thổ không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế trên có thể không áp dụng cho bạn. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web, hoặc với bất kỳ các điều khoản sử dụng, biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng sử dụng trang web.

Chấm dứt/ hạn chế truy cập

Journey of the Senses có quyền chấm dứt quyền truy cập vào các trang web và các dịch vụ có liên quan hoặc bất cứ phần nào trong đó vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam và bạn đồng ý với các thẩm quyền độc quyền và địa điểm của tòa án ở Việt Nam trong tất cả các tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng của website.

Bạn đồng ý rằng không có công ty liên doanh, hợp tác, quan hệ lao động, hoặc cơ quan tồn tại giữa bạn và Journey of the Senses như là một kết quả của bản thỏa thuận này hoặc việc sử dụng của trang web. Những điều khoản của Journey of the Senses được thể hiện là sự phản ánh pháp luật hiện hành và không có gì chứa đựng trong bản thỏa thuận này cản trở quyền Journey of the Senses để thực thi pháp luật hoặc các quá trình liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web hoặc thông tin cung cấp hoặc được thu thập bởi Journey of the Senses đối với việc sử dụng đó. Nếu phần nào của bản thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ theo quy định của pháp luật hoặc không thể thi hành sẽ được điều chỉnh hoặc thay thế để có hiệu lực và đồng thời các thỏa thuận tiếp theo cũng có thể có hiệu lực.
Trừ khi được chỉ rõ ở đây, bản thoả thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người sử dụng và Journey of the Senses với sự liên quan và nó thay thế tất cả thông tin liên lạc và đề nghị trước hoặc cùng thời điểm, dù là điện tử, nói miệng hay viết tay, giữa người sử dụng và Journey of the Senses đối với trang web. Một phiên bản in của bản thỏa thuận này và bất kỳ thông báo đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này với cùng mức độ và tùy thuộc vào các điều kiện tương tự như tài liệu kinh doanh khác và hồ sơ ban đầu được tạo ra và duy trì trong mẫu in sẵn. Đó là mong muốn của các bên là văn bản này và tất cả các tài liệu liên quan được viết bằng tiếng Anh.

Thay đổi Điều khoản

Journey of the Senses có quyền  thay đổi các điều khoản theo đó Journey of the Senses được cung cấp phiên bản mới nhất của Điều khoản để thay thế tất cả các phiên bản trước. Journey of the Senses khuyến khích bạn định kỳ xem lại các điều khoản để cập nhật thông tin cập nhật của chúng tôi.

Liên hệ

Chúng tôi hoan nghênh câu hỏi hoặc ý kiến ​​của bạn về các điều khoản:
CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI HÀNH TRÌNH CÁC GIÁC QUAN
178B Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: xinchao@journeyofthesenses.vn
Hotline: +84 93 466 26 26

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?